خدمات فیلمبرداری تجاری

خدمات فیلمبرداری تجاری

فیلمبرداری تبلیغاتی

فیلمبرداری تبلیغاتی

یک فیلم تبلیغاتی همانطور که از نام آن مشخص است، برای  تبلیغ محصولات ضبط می شود و انواع مختلفی دارد.در فیلم های تبلیغاتی ممکن است حین معرفی…

فیلمبرداری خط تولید

فیلمبرداری خط تولید

فیلم خط تولید به منظور نمایش تاسیسات صنعتی و سیر تولید کالا از زمان ورود مواد اولیه ، تا زمانی که کالا به بازار عرضه می شود و همچنین نظارت …

فیلمبرداری صنعتی

فیلمبرداری صنعتی

فیلم صنعتی برای نشان دادن و معرفی محصولات ، کارخانه ها و کارگاه های تولیذی ساخته می شوند .هدف از ساخت این نوع فیلم ها نشان دادن…

فیلمبرداری خبری

فیلمبرداری خبری

فیلمبرداری خبری معمولا تکنیک و فنون خاصی می طلبد و ثبت یک فیلم خبری با کیفیت چندان هم کار راحتی نیست .برای ثبت فیلم های خبری معمولا…

فیلمبرداری آموزشی

فیلمبرداری آموزشی

فیلم های آموزشی امروزه از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و در شبکه های اجتماعی به وفور یافت می شوند .فیلم های آموزشی انواع مختلفی دارند و در…