خدمات عکاسی تجاری

خدمات عکاسی تجاری

عکاسی هوایی

عکاسی هوایی

عکاسی هوایی شامل عکس هایی از سطح زمین است که از ارتفاعات به صورت مستقیم گرفته می شود . ما نمی توانیم جهت باد را تغییر دهیم ، اما می توانیم بادبانمان را …

عکاسی خط تولید

عکاسی خط تولید

عکاسی خط تولید در واقع فرآیندی پیوسته از عکاسی است که در کارخانجات و کارگاه ها به منظور نمایش مراحل و به وجود آمدن محصول نهایی از محصول خام تا محصول…

عکاسی تور مجازی

عکاسی تور مجازی

ساخت تور مجازی تلفیقی از عکاسی در محیط و نرم افزار تور مجازی است . در عکاسی تور مجازی ، تصاویر پانوراما (۳۶۰درجه) به هم متصل می شوند . خروجی این تکنیک…

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

مجموعه هنری تصویر ساز با خدمات عکاسی تبلیغاتی شما را برای ساخت و تحقق آینده ای درخشان یاری خواهد کرد .مهم آینده شماست و هدفی که به آن…

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی

خدمات عکاسی صنعتی برای به نمایش گذاشتن دقیق ، کامل و با کیفیت محصول می باشد که باید با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب نور دقیق ، تمامی …

عکاسی خبری

عکاسی خبری

عکاسی خبری در مجموعه هنری تصویرساز با هدف اطلاع رسانی و بی طرفی شکل می گیرد .دانستن کافی نیست ؛ باید دانسته هایمان را به کار ببریم …