خدمات تدوین فیلم خبری

خدمات تدوین فیلم خبری

تدوین فیلم مذاکره

تدوین فیلم مذاکره

مذاکره معمولا برای به توافق رسیدن سر چیزی برگزار می شود .
برای مثال ، یک مذاکره بین فروشنده و خریدار .اگر قصد تدوین فیلم یک مذاکره را داشته باشید بسته…

تدوین فیلم گزارش

تدوین فیلم گزارش خبری

تدوین یک گزارش خبری مثل پروسه های ضبط آن حساس  و پیچیده است .فیلم مادر گزارش خبری معمولا طولانی است و تمام جزئیات در آن ثبت شده …

تدوین فیلم مناظره

تدوین فیلم مناظره

مناظره معمولا بحث و گفتمان برای اثبات چیزی ایجاد می شود . این مناظره ممکن است بین سران سیاسی یک کشور ، یا دو مربی ورزش ، یا حتا دو نقاش و هنرمند صورت…

تدوین فیلم مصاحبه

تدوین فیلم مصاحبه

فیلم مصاحبه یکی از موضوعات پرطرفدار است ولی معمولا ضبط آن با مشکلات زیادی همراه می شود .گاهی دوربین به سوژه زیادی نزدیک است…