خدمات اجاره

خدمات اجاره

اجاره لباس عروس

اجاره لباس عروس

یک مراسم عروسی ایده آل نیاز به برنامه ریزی های بسیاری دارد .
یکی از حساس ترنی و مهم ترین بخش های آن آماده سازی های پیش از روز مراسم ازدواج…

اجاره ماشین

اجاره ماشین

در دوره مدرن امروزی برای داشتن یک خودروی مجهز تنها راه ، خریداری آن نمی باشد .بلکه  اجاره ماشین نیازهای افراد را برآورده می سازد .بعضی از زمان ها…

اجاره تجهیزات فیلمبرداری

اجاره تجهیزات فیلمبرداری

در دنیای مدرن امروزی ساخت کلیپ های متنوع از انواع مراسم های عروسی ، سمینارها و جشن های رسمی و… رونق خاصی دارند …

اجاره سفره عقد

اجاره سفره عقد

از دیر باز مراسم ازدواج و سنت های برگزاری جشن آن مورد توجه ایرانیان بوده است .به طوری که پهن کردن سفره عقد یکی از زیبا ترین و حساس ترین مراحل اجرای …