تجهیزات حرکتی

تجهیزات حرکتی

فیلمبرداری با استدی کم

فیلمبرداری با استدی کم

استدی کم در واقع یکی از ابزار های مکانیکی است که برای جلوگیری از لرزش های دوربین استفاده می شود و قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه را دارد .استدی کم…

فیلمبرداری هوایی

فیلمبرداری هوایی

ربات های پرنده یا همان مولتی روتورها در تصویربرداری های مدرن امروزی کاربرد فراوان و چشمگیری دارند .تصویربرداری هوایی توسط هلیکوپترهای کنترل از راه دور…

فیلمبرداری با کرین

فیلمبرداری با کرین

در مجموعه هنری تصویرساز با استفاده از جدید ترین تجهیزات خدمات فیلمبرداری با کرین انجام می شود و ما با استفاده از فیلمبردارانی خبره در زمینه کرین بهترین…

فیلمبرداری با استابلایزر

فیلمبرداری با استابلایزر

هر چقدر فیلمبردار فردی ماهر باشد باز هم نمی توان ضعف های سیستم بدن انسان را نادیده گرفت به طوری که  بهترین فرد هم کمی لرزش در دست  خود …