انتخاب مجری

انتخاب مجری

مجری کودک

مجری کودک

مجموعه هنری تصویر ساز در زمینه های مختلف هنری از جمله بصری کودک مشغول به کار است و این مجموعه آمادگی خود را برای اجرای بهتر و هرچه زیباتر …

مجری خانم

مجری خانم

مجموعه هنری تصویر ساز با به کارگیری افراد متبحر در زمینه مجری گری خانم تمام تلاشش را می کند که اجرایی زیبا برای شما به ارمغان  …